• witraż
  witraż
 • witraż
  witraż
 • witraż
  witraż
 • witraż
  witraż
 • witraż
  witraż
 • witraż
  witraż
 • witraż
  witraż

Andrzej Kałucki

dr hab. art. mal.

 

Urodził się 12 maja 1957 roku w Krapkowicach (woj. opolskie). W latach 1972-77 uczęszczał do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Opolu. W ramach praktyk w PLSP miał dwuletni kontrakt z Pracownią Witraży p. Jakuba Cubera z Głogówka. Ten staż pozwolił mu na realizację pierwszego artystycznego dyplomu z zakresu witrażownictwa.
Studia artystyczne rozpoczął w 1978 roku w filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (Instytut Pedagogiczno - Artystyczny). Od 1980 roku studia kontynuował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W ramach studiów przez dwa lata brał udział w zajęciach Pracowni Witraży prowadzonej przez p. Konstantego Łyskowskiego.
Studia na Wydziale Sztuk Pięknych ukończył w 1985 roku. Otrzymał dyplom magistra sztuki z wyróżnieniem, z zakresu grafiki w pracowni wypukłodruku u prof. Ryszarda Krzywki. W tym roku również wygrał konkurs na stanowisko asystenta - stażysty w Pracowni Witraży. W roku akademickim 1985/86 otrzymał jednoroczne stypendium Ministra Kultury i Sztuki.
Od 1985 roku pracuje jako asystent w Pracowni Witrażowniczej Wydziału Sztuk Pięknych UMK.
W roku 1997 pierwszy w Polsce obronił przewód kwalifikacyjny na adiunkta I stopnia z zakresu witrażownictwa na Wydziale Ceramiki i Szkła ASP we Wrocławiu.

Wystawy indywidualne:
"Witraż kreacyjny" - Muzeum Archidiecezjalne, Katowice, luty/marzec 2004 r.
"Witraż, światło, obraz" - Muzeum Diecezjalne, Pelplin, maj/kwiecień 2004 r.
Wystawa indywidualna - I Międzynarodowa Wystawa Sztuki Sakralnej - Gdańsk, październik 2004 r.
"Obiekt, szkło, światło" - Galeria "Forum" Wydziału Sztuk Pięknych UMK, Toruń, kwiecień/maj 2006 r.
Wystawa indywidualna - Galeria Sztuki Współczesnej, Włocławek, styczeń/luty 2007

Wystawy zbiorowe:
"A la vecherche de la lumiere"-W poszukiwaniu światła - Paryż, październik/listopad 2004 r. Wystawa zorg. w ramach Dni Kultury Polskiej w Paryżu.
"Witraż w Toruniu. Dawny i dzisiejszy.", Kolonia, wrzesień/listopad 2005 r.
"60 lat Kształcenia artystycznego w zakresie malarstwa na WSzP UMK w Toruniu" - artyści malarze-pedagodzy Zakładu Malarstwa, Muzeum Okręgowe, Toruń, maj/czerwiec 2006 r.
"60 lat Kształcenia artystycznego w zakresie malarstwa na WSzP UMK w Toruniu" - artyści malarze-pedagodzy Zakładu Malarstwa, Muzeum Szlachty Mazowieckiej, Ciechanów, grudzień 2006 r. - marzec 2007 r.

Wyróżnienia:
Wyróżnienie za działalność artystyczną, 2005 r.

Działalność artystyczna, naukowa i organizacyjna:
Poszerzenie programu dydaktycznego pracowni witrażu o nowe kreacyjne środki wyrazu związane ze współpracą z hutą szkła artystycznego w Olsztynku k/ Olsztyna.
Organizacja plenerów szklarskich - lipiec 2004 r., sierpień 2005 r.
Organizacja wystawy, warsztatów i wykładu p.t. "Witraż - rzemiosło czy sztuka?" w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki na UMK w Toruniu, Toruń, kwiecień 2006 r.
Udział w konferencjach zorganizowanych przez stowarzyszenie "Witraże 2000".
"Współczesne techniki restauracji i konserwacji witraży zabytkowych."
" Współczesna sztuka witrażu w Europie.", Kraków, XII. 2005 r./ I. 2006 r.
Udział w konferencji zorganizowanej przez stowarzyszenie "Ars Vitrea Polona" - "Witraż w architekturze. Architektura w witrażu."
Realizacja wielu projektów i witraży w architekturze sakralnej: Starogard Gdański, Tczew, Wilków, Drążdrzewo.
Realizacja konserwacji i rekonstrukcji witraży w: Bydgoszczy, Olsztynie, Londynie.